Cloud 9 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cloud 9 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-26 06:01:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.32N
Chú ý277
Bài viết881
Xếp hạng toàn cầu
4,442,162nd (Top 55.1%)
Sao điểm Nox
0.88
Nên suy nghĩ thêm(Top 72.2%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
44 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cloud 9 Daily Followers (1 năm gần đây)
Cloud 9 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cloud 9 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cloud 9 @Cloud 9
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Delicious handmade cakes & cupcakes made to order & available to deliver & collect.Order postal brownies & slabs! www.etsy.com/uk/shop/Cloud9Brighton