clayton kershaw Instagram Stats & Analytics Dashboard

clayton kershaw Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-27 10:43:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký522.45N
Chú ý51
Bài viết139
Xếp hạng toàn cầu
79,108th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 2.0%)
tỷ lệ tương tác
6.7%
34.64N 195
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
clayton kershaw Daily Followers (1 năm gần đây)
clayton kershaw Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
clayton kershaw Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
clayton kershaw @clayton kershaw
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Dodgers pitcher, ping pong enthusiast & professional dad for six years.