CITIUS MAG Instagram Stats & Analytics Dashboard

CITIUS MAG Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 23:34:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký55.32N
Chú ý6.82N
Bài viết2.13N
Xếp hạng toàn cầu
832,115th (Top 12.5%)
Sao điểm Nox
4.07
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
6.5%
3.59N 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CITIUS MAG Daily Followers (1 năm gần đây)
CITIUS MAG Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CITIUS MAG Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
CITIUS MAG @CITIUS MAG
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Called “the track and field website” by @nytimes | Your home for running news, analysis & humor 📧 [email protected] ⬇️ OUR PODCASTS & VIDEOS ⬇️