chrissy teigen Instagram Stats & Analytics Dashboard

chrissy teigen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 21:17:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký39.32TR
Chú ý1N
Bài viết5.16N
Xếp hạng toàn cầu
176th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.8%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
204.88N 1.26N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
chrissy teigen Daily Followers (1 năm gần đây)
chrissy teigen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
chrissy teigen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
chrissy teigen @chrissy teigen
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
making america great again