C H R I S S I ॐ Instagram Stats & Analytics Dashboard

C H R I S S I ॐ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-10 01:02:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.07N
Chú ý705
Bài viết109
Xếp hạng toàn cầu
320,555th (Top 40.0%)
Sao điểm Nox
2.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 8.9%)
tỷ lệ tương tác
38.7%
624 178
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
C H R I S S I ॐ Daily Followers (1 năm gần đây)
C H R I S S I ॐ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
C H R I S S I ॐ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
C H R I S S I  ॐ @C H R I S S I ॐ
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
📍styria-austria 🇦🇹 🧘🏼‍♀️ 26 y.o. 🌱 ॐ fold your worries into paper planes and turn them into flying f*cks. 🚀 vegan food inspo 🥯 ➡️ @simplyveganbytine 🌱