Chiara Ferragni ✨ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Chiara Ferragni ✨ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-10 23:42:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.6TR
Chú ý1.44N
Bài viết16.02N
Xếp hạng toàn cầu
298th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.9%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
422.89N 995
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Chiara Ferragni ✨ Daily Followers (1 năm gần đây)
Chiara Ferragni ✨ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Chiara Ferragni ✨ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Chiara Ferragni ✨ @Chiara Ferragni ✨
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Leo and Vitto’s mama and digital entrepreneur Boss baby. Founder @chiaraferragnibrand 💖 #TheFerragnez series STREAMING ON AMAZON PRIME VIDEO, NOW 🎬