Chieh Huang。黃婕。 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Chieh Huang。黃婕。 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-09 22:32:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký782
Chú ý1.49N
Bài viết517
Xếp hạng toàn cầu
502,676th (Top 62.7%)
Sao điểm Nox
1.68
Nên suy nghĩ thêm(Top 26.4%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
15 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Chieh Huang。黃婕。 Daily Followers (1 năm gần đây)
Chieh Huang。黃婕。 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Chieh Huang。黃婕。 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác