Cage Fury MMA (CFFC) Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cage Fury MMA (CFFC) Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-18 23:41:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.85N
Chú ý728
Bài viết1.69N
Xếp hạng toàn cầu
1,893,838th (Top 20.1%)
Sao điểm Nox
1.7
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.8%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
545 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cage Fury MMA (CFFC) Daily Followers (1 năm gần đây)
Cage Fury MMA (CFFC) Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cage Fury MMA (CFFC) Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cage Fury MMA (CFFC) @Cage Fury MMA (CFFC)
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Building the next generation of champions 📺 Watch live on @ufcfightpass 🎰 CFFC 113 | Oct. 8 • @parxcasino