Celyne Fuselier | MEDIA▪️ STORYTELLING▪️ MÉDITATION Instagram Stats & Analytics Dashboard

Celyne Fuselier | MEDIA▪️ STORYTELLING▪️ MÉDITATION Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 21:24:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.35N
Chú ý6.35N
Bài viết78
Xếp hạng toàn cầu
1,501,663rd (Top 30.7%)
Sao điểm Nox
1.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 63.4%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
167 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Celyne Fuselier | MEDIA▪️ STORYTELLING▪️ MÉDITATION Daily Followers (1 năm gần đây)
Celyne Fuselier | MEDIA▪️ STORYTELLING▪️ MÉDITATION Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Celyne Fuselier | MEDIA▪️ STORYTELLING▪️ MÉDITATION Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Celyne Fuselier  | MEDIA▪️ STORYTELLING▪️ MÉDITATION @Celyne Fuselier | MEDIA▪️ STORYTELLING▪️ MÉDITATION
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
🔑"Je crée ton dossier presse sur-mesure"🔑 ◾JOURNALISTE✍🏼🎥 Chroniqueuse @rfi🎙️ Animatrice scénique🎤 ◾FORMATRICE Média-training Storytelling Méditation