Cape Breton University Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cape Breton University Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-02 14:35:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.43N
Chú ý2.2N
Bài viết2.13N
Xếp hạng toàn cầu
2,170,641st (Top 25.8%)
Sao điểm Nox
1.46
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.8%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
430 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cape Breton University Daily Followers (1 năm gần đây)
Cape Breton University Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cape Breton University Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cape Breton University @Cape Breton University
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
We push the boundaries of innovation and thought leadership to create a global academic experience and build a sustainable future for our island.