Chris Bumstead Instagram Stats & Analytics Dashboard

Chris Bumstead Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-11 00:46:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.3TR
Chú ý880
Bài viết1.84N
Xếp hạng toàn cầu
1,437th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.81
Có tiềm năng(Top 1.3%)
tỷ lệ tương tác
10.0%
1.02TR 2.85N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Chris Bumstead Daily Followers (1 năm gần đây)
Chris Bumstead Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Chris Bumstead Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Chris Bumstead @Chris Bumstead
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Classic Physique Mr. Olympia x3🇨🇦 Owner: @cbumfitness & @getrawnutrition @Revive_MD @YoungLA RAW SUPPS DROP NEW THAVAGE FLAVOR👇🏼