Catalina Serna Instagram Stats & Analytics Dashboard

Catalina Serna Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 18:24:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.93N
Chú ý1.49N
Bài viết1.9N
Xếp hạng toàn cầu
1,464,160th (Top 21.4%)
Sao điểm Nox
1.53
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.0%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
555 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Catalina Serna Daily Followers (1 năm gần đây)
Catalina Serna Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Catalina Serna Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Catalina Serna @Catalina Serna
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar.” Autora/Productora/Directora de @mihermanoluca