Catalin Maruta Instagram Stats & Analytics Dashboard

Catalin Maruta Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 16:36:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký789.25N
Chú ý357
Bài viết700
Xếp hạng toàn cầu
49,951st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.5%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
5.98N 87
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Catalin Maruta Daily Followers (1 năm gần đây)
Catalin Maruta Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Catalin Maruta Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Catalin Maruta @Catalin Maruta
Quốc gia Rumani
Ngôn ngữ Rumani
Giới thiệu
Velniciuc, un cuplu de poveste 👇