CARTEL MADRAS Instagram Stats & Analytics Dashboard

CARTEL MADRAS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 21:00:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký16.37N
Chú ý2.02N
Bài viết216
Xếp hạng toàn cầu
2,615,023rd (Top 28.4%)
Sao điểm Nox
1.26
Nên suy nghĩ thêm(Top 60.8%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
440 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CARTEL MADRAS Daily Followers (1 năm gần đây)
CARTEL MADRAS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CARTEL MADRAS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
CARTEL MADRAS @CARTEL MADRAS
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
@subpop 🐅RAP GAME SAFDIE BROS 🐍 *** [US: [email protected]] [EU: [email protected]]