CARTEL MADRAS Instagram Stats & Analytics Dashboard

CARTEL MADRAS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 21:19:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký16.19N
Chú ý1.99N
Bài viết207
Xếp hạng toàn cầu
1,406,698th (Top 28.8%)
Sao điểm Nox
2.96
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.9%)
tỷ lệ tương tác
5.0%
785 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CARTEL MADRAS Daily Followers (1 năm gần đây)
CARTEL MADRAS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CARTEL MADRAS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
CARTEL MADRAS @CARTEL MADRAS
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu