Cartel Official Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cartel Official Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-14 23:49:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.92N
Chú ý18
Bài viết24
Xếp hạng toàn cầu
1,004,916th (Top 36.8%)
Sao điểm Nox
2.55
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.1%)
tỷ lệ tương tác
8.6%
479 29
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cartel Official Daily Followers (1 năm gần đây)
Cartel Official Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cartel Official Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cartel Official @Cartel Official
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We’re a band. @willpug @kevsanders @niccartel @josephpepper