Carrie Bradshaw Instagram Stats & Analytics Dashboard

Carrie Bradshaw Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-21 23:23:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký232.88N
Chú ý2.06N
Bài viết2.49N
Xếp hạng toàn cầu
124,651st (Top 4.3%)
Sao điểm Nox
3.85
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
12.23N 69
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Carrie Bradshaw Daily Followers (1 năm gần đây)
Carrie Bradshaw Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Carrie Bradshaw Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Carrie Bradshaw @Carrie Bradshaw
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Join the addiction 🍸👯✨ By: @brunabnardelli SATC revival now available on HBO Max