Carol Barreto Instagram Stats & Analytics Dashboard

Carol Barreto Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 23:31:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.31N
Chú ý4.11N
Bài viết872
Xếp hạng toàn cầu
2,834,367th (Top 31.3%)
Sao điểm Nox
2.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.0%)
tỷ lệ tương tác
4.9%
600 99
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Carol Barreto Daily Followers (1 năm gần đây)
Carol Barreto Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Carol Barreto Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Carol Barreto @Carol Barreto
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Criadora do Projeto Modativismo Prof. Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo - UFBA