CARLA GUEDJ 💍 Instagram Stats & Analytics Dashboard

CARLA GUEDJ 💍 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 18:15:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.3TR
Chú ý320
Bài viết1.65N
Xếp hạng toàn cầu
7,335th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.8%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
51.94N 296
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CARLA GUEDJ 💍 Daily Followers (1 năm gần đây)
CARLA GUEDJ 💍 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CARLA GUEDJ 💍 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
CARLA GUEDJ 💍 @CARLA GUEDJ 💍
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
INFLUENCER & TV📺 @mytf1_off FOUNDER @maison__moreau CO FOUNDER @rubyland_officiel MOM OF @rubyguedj 👩‍👧 JOB ➡️***