Carina Pusch Instagram Stats & Analytics Dashboard

Carina Pusch Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-08 09:44:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký71.4N
Chú ý2.03N
Bài viết603
Xếp hạng toàn cầu
287,901st (Top 11.6%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 2.6%)
tỷ lệ tương tác
8.9%
6.26N 92
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Carina Pusch Daily Followers (1 năm gần đây)
Carina Pusch Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Carina Pusch Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Carina Pusch @Carina Pusch
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Lãng mạn Rhaeto
Giới thiệu
PUSCH ART🦋💀 Tattoo & Bodypainting Artist🎨 Top5 WorldAward Facepainting🏆 Bodypainting Color Brand: @puschart.shop Collab: [email protected]