Elkin Cordoba 👽🎧🎬 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Elkin Cordoba 👽🎧🎬 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 16:53:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký21.33N
Chú ý777
Bài viết888
Xếp hạng toàn cầu
1,177,048th (Top 24.4%)
Sao điểm Nox
1.44
Nên suy nghĩ thêm(Top 58.9%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
414 33
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Elkin Cordoba 👽🎧🎬 Daily Followers (1 năm gần đây)
Elkin Cordoba 👽🎧🎬 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Elkin Cordoba 👽🎧🎬 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Elkin Cordoba 👽🎧🎬 @Elkin Cordoba 👽🎧🎬
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
NUCLEAR Actor, Rapper, Empresario Manager Actor @deisymarroquin Manager Musical @inspiria_music