Jose Nicolau - Jotinha Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jose Nicolau - Jotinha Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-19 16:47:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký165.56N
Chú ý648
Bài viết106
Xếp hạng toàn cầu
165,616th (Top 5.8%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.1%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
1.81N 817
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jose Nicolau - Jotinha Daily Followers (1 năm gần đây)
Jose Nicolau - Jotinha Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jose Nicolau - Jotinha Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jose Nicolau - Jotinha @Jose Nicolau - Jotinha
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
🏡 Ribeirópolis - SE ❤ Youtuber e Streamer 💍 @dainandradee 💙 Influenciador - @birdteamgg