callcallduck Instagram Stats & Analytics Dashboard

callcallduck Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-17 15:44:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.76N
Chú ý64
Bài viết256
Xếp hạng toàn cầu
216,207th (Top 22.4%)
Sao điểm Nox
4.27
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
28.9%
3.09N 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
callcallduck Daily Followers (1 năm gần đây)
callcallduck Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
callcallduck Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
callcallduck @callcallduck
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Giới thiệu
🎂 27th March, 2021 🐤 CallDuck 柯爾鴨 📷 與終身飯票的日常 #烤爐的誘惑 #柯爾鴨 #CallDuck #台灣 #按下追蹤你就是我的人了❤️