Çağrı Kızıl Instagram Stats & Analytics Dashboard

Çağrı Kızıl Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 19:05:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký34.77N
Chú ý1.44N
Bài viết2.36N
Xếp hạng toàn cầu
829,071st (Top 17.9%)
Sao điểm Nox
1.9
Nên suy nghĩ thêm(Top 47.8%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
315 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Çağrı Kızıl Daily Followers (1 năm gần đây)
Çağrı Kızıl Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Çağrı Kızıl Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Çağrı Kızıl @Çağrı Kızıl
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Taekwondo Coach 🦅 @cktaekwondo National Athlete 🇹🇷 21 June World Trainers Day founder ☀️ Target: Olympic Medals 🥇🏆 @3eight3 Co-founder