Cage Warriors Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cage Warriors Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 19:30:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký149.87N
Chú ý547
Bài viết4.89N
Xếp hạng toàn cầu
343,740th (Top 3.7%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
176 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cage Warriors Daily Followers (1 năm gần đây)
Cage Warriors Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cage Warriors Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cage Warriors @Cage Warriors
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Europe's leading MMA organisation San Diego 🇺🇸 September 23rd 👇𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗪