Cafu Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cafu Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-05 14:49:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.37TR
Chú ý305
Bài viết563
Xếp hạng toàn cầu
19,492nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.6%)
tỷ lệ tương tác
1%
13.67N 130
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cafu Daily Followers (1 năm gần đây)
Cafu Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cafu Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cafu @Cafu
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Ý
Giới thiệu
Gestão: @grupocalone 🏆Capitão Penta 02 | Campeão 94 🇧🇷Recordista Jogos da Seleção ⚽Embaixador FIFA|UEFA|Laureus|Special|Olympics|Roadto22en 🔗Links 👇🏾