Cadbury UK Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cadbury UK Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-31 02:36:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký302.07N
Chú ý366
Bài viết1.14N
Xếp hạng toàn cầu
146,561st (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.9%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
470 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cadbury UK Daily Followers (1 năm gần đây)
Cadbury UK Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cadbury UK Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cadbury UK @Cadbury UK
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Delicious updates from the Cadbury UK team