Nico Busso Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nico Busso Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 14:46:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.88N
Chú ý2.07N
Bài viết352
Xếp hạng toàn cầu
2,153,546th (Top 31.7%)
Sao điểm Nox
2.87
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.7%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
715 77
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nico Busso Daily Followers (1 năm gần đây)
Nico Busso Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nico Busso Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nico Busso @Nico Busso
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
•Athlete - Artist - Creator •Aerial Rings Duo @duorings •Physiotherapist •Season 17 @agt •Former @cirquedusoleil acrobat •Gymnastics Natinal Team