Business Insider Instagram Stats & Analytics Dashboard

Business Insider Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 19:55:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.72TR
Chú ý205
Bài viết6.06N
Xếp hạng toàn cầu
6,212th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.39
Nên suy nghĩ thêm(Top 23.6%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
12.2N 380
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Business Insider Daily Followers (1 năm gần đây)
Business Insider Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Business Insider Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác