buru — uploads once a month Instagram Stats & Analytics Dashboard

buru — uploads once a month Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-20 15:26:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký38.22N
Chú ý278
Bài viết36
Xếp hạng toàn cầu
92,908th (Top 11.4%)
Sao điểm Nox
3.82
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
124.5%
47.5N89
Thu nhập dự tính
21.12TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
buru — uploads once a month Daily Followers (1 năm gần đây)
buru — uploads once a month Engagement Post
buru — uploads once a month @buru — uploads once a month
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Shona
Giới thiệu
18↑ 🆗 ✦ multiships, but mainly💧🔶 / 👹🍃 / 🌸⚡️ ▮» Multi-fandoms: bts / pokèmon / genshin impact / cookierun