BURO Malaysia Instagram Stats & Analytics Dashboard

BURO Malaysia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-10 06:31:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký42.63N
Chú ý327
Bài viết8.24N
Xếp hạng toàn cầu
397,445th (Top 15.6%)
Sao điểm Nox
2.39
Nên suy nghĩ thêm(Top 20.0%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
77 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BURO Malaysia Daily Followers (1 năm gần đây)
BURO Malaysia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BURO Malaysia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BURO Malaysia @BURO Malaysia
Quốc gia Malaysia
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Round-the-clock updates on fashion, beauty, culture, lifestyle and more #buromy