Bundesliga Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bundesliga Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 04:00:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.31TR
Chú ý658
Bài viết27.49N
Xếp hạng toàn cầu
1,248th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.24
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
14.17N 80
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bundesliga Daily Followers (1 năm gần đây)
Bundesliga Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bundesliga Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bundesliga @Bundesliga
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🇩🇪⚽️ The #Bundesliga's official Instagram account. #FootballAsItsMeantToBe