Buddy Nielsen Instagram Stats & Analytics Dashboard

Buddy Nielsen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-18 05:38:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký36.18N
Chú ý1.49N
Bài viết2.58N
Xếp hạng toàn cầu
1,447,513th (Top 15.4%)
Sao điểm Nox
1.64
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.5%)
tỷ lệ tương tác
2.6%
896 54
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Buddy Nielsen Daily Followers (1 năm gần đây)
Buddy Nielsen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Buddy Nielsen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Buddy Nielsen @Buddy Nielsen
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🎤 @sensesfail 🗣 @thesoundofchangecast 🎙 @sweetavenuestudios BJJ 🥋🟫🟫🟫⬛️⬛️⬛️🟫 Producer of 🎸🎵🥁🎤 Husband 💆🏻‍♂️ to @thekidswillrevolt Dad to 🍍🥔🐶🐶🐶🐶