Basia Kaszuba Instagram Stats & Analytics Dashboard

Basia Kaszuba Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 13:21:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký77.62N
Chú ý353
Bài viết955
Xếp hạng toàn cầu
618,860th (Top 9.5%)
Sao điểm Nox
3.72
Có tiềm năng(Top 2.6%)
tỷ lệ tương tác
4.7%
3.64N 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Basia Kaszuba Daily Followers (1 năm gần đây)
Basia Kaszuba Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Basia Kaszuba Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Basia Kaszuba @Basia Kaszuba
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
👩🏼‍🎓Fashion Industry Technician🪡 YT: Basia Kaszuba (240k) 📩 ***