bryant terry Instagram Stats & Analytics Dashboard

bryant terry Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 09:13:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký92.82N
Chú ý292
Bài viết1.46N
Xếp hạng toàn cầu
485,069th (Top 8.7%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.7%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
466 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
bryant terry Daily Followers (1 năm gần đây)
bryant terry Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
bryant terry Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
bryant terry @bryant terry
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
James Beard-Art of Eating-NAACP Award-Winning Author of six books. Publisher @4colorbooks. 2022-2023 UC Berkeley Abolition Democracy Fellow.