Bryan Baeumler Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bryan Baeumler Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 22:51:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký291.68N
Chú ý2.88N
Bài viết2.23N
Xếp hạng toàn cầu
163,745th (Top 1.6%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.2%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
4.13N 139
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bryan Baeumler Daily Followers (1 năm gần đây)
Bryan Baeumler Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bryan Baeumler Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bryan Baeumler @Bryan Baeumler
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I’m a Dad, and I build stuff. @CaerulaMar @HGTV @HGTVCanada Inquiries: ***