BRUNO BLAS Instagram Stats & Analytics Dashboard

BRUNO BLAS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-27 22:27:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.67N
Chú ý959
Bài viết449
Xếp hạng toàn cầu
1,211,425th (Top 55.1%)
Sao điểm Nox
2.27
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.3%)
tỷ lệ tương tác
13.4%
213 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BRUNO BLAS Daily Followers (1 năm gần đây)
BRUNO BLAS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BRUNO BLAS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BRUNO BLAS @BRUNO BLAS
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
COUCOU OUH LÀ LÀ @unica_representaciones