Bruno+Nico Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bruno+Nico Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 16:31:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký40.51N
Chú ý2.73N
Bài viết123
Xếp hạng toàn cầu
946,628th (Top 16.6%)
Sao điểm Nox
1.6
Nên suy nghĩ thêm(Top 53.6%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
470 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bruno+Nico Daily Followers (1 năm gần đây)
Bruno+Nico Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bruno+Nico Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bruno+Nico @Bruno+Nico
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We are a photographer and director duo.