Brooks Running Instagram Stats & Analytics Dashboard

Brooks Running Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 18:24:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký683.87N
Chú ý811
Bài viết1.99N
Xếp hạng toàn cầu
55,998th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.2%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
1.28N 25
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Brooks Running Daily Followers (1 năm gần đây)
Brooks Running Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Brooks Running Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Brooks Running @Brooks Running
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We believe a run can change a day, a life, the world. #RunHappy