bronny Instagram Stats & Analytics Dashboard

bronny Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-05 06:20:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.5TR
Chú ý998
Bài viết17
Xếp hạng toàn cầu
2,795th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 2.0%)
tỷ lệ tương tác
17.0%
1.09TR 10.8N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
bronny Daily Followers (1 năm gần đây)
bronny Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
bronny Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
bronny @bronny
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
999