Brock Purdy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Brock Purdy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-09 22:13:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký38.92N
Chú ý428
Bài viết29
Xếp hạng toàn cầu
414,028th (Top 16.4%)
Sao điểm Nox
3.44
Có tiềm năng(Top 4.6%)
tỷ lệ tương tác
17.0%
6.45N 174
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Brock Purdy Daily Followers (1 năm gần đây)
Brock Purdy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Brock Purdy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Brock Purdy @Brock Purdy
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Believer in Jesus. Iowa State ‘21