BRITs Instagram Stats & Analytics Dashboard

BRITs Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 15:24:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký766.49N
Chú ý510
Bài viết3.53N
Xếp hạng toàn cầu
49,581st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.9%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
4.42N 59
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BRITs Daily Followers (1 năm gần đây)
BRITs Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BRITs Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BRITs @BRITs
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
The BRITs 2022 | Watch the highlights now ⬇️