Brian Martin Instagram Stats & Analytics Dashboard

Brian Martin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-21 12:56:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.23N
Chú ý1.26N
Bài viết2.91N
Xếp hạng toàn cầu
3,914,624th (Top 35.4%)
Sao điểm Nox
2.8
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.6%)
tỷ lệ tương tác
4.2%
426 45
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Brian Martin Daily Followers (1 năm gần đây)
Brian Martin Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Brian Martin Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác