brevinkim Instagram Stats & Analytics Dashboard

brevinkim Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-27 09:49:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký9.18N
Chú ý796
Bài viết50
Xếp hạng toàn cầu
562,568th (Top 31.1%)
Sao điểm Nox
2.96
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.9%)
tỷ lệ tương tác
8.9%
753 60
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
brevinkim Daily Followers (1 năm gần đây)
brevinkim Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
brevinkim Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
brevinkim @brevinkim
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
duo ***