Brennen Taylor Instagram Stats & Analytics Dashboard

Brennen Taylor Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-17 07:10:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.23TR
Chú ý220
Bài viết310
Xếp hạng toàn cầu
22,871st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.5%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
25.76N 176
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Brennen Taylor Daily Followers (1 năm gần đây)
Brennen Taylor Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Brennen Taylor Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Brennen Taylor @Brennen Taylor
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
All my links below [email protected] @shopbrennen 👇 keep up with me👇