KAROL Instagram Stats & Analytics Dashboard

KAROL Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 22:07:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.77N
Chú ý590
Bài viết61
Xếp hạng toàn cầu
2,701,251st (Top 36.4%)
Sao điểm Nox
2.74
Nên suy nghĩ thêm(Top 13.8%)
tỷ lệ tương tác
10.5%
1.16N 65
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KAROL Daily Followers (1 năm gần đây)
KAROL Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KAROL Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KAROL @KAROL
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
é nois cumpadi