Braun Household North America Instagram Stats & Analytics Dashboard

Braun Household North America Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-05 12:07:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.86N
Chú ý219
Bài viết203
Xếp hạng toàn cầu
336,717th (Top 42.0%)
Sao điểm Nox
0.7
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.1%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Braun Household North America Daily Followers (1 năm gần đây)
Braun Household North America Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Braun Household North America Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Braun Household North America @Braun Household North America
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Discover culinary inspiration that unleashes your cooking creativity. #ConquerTheExpected