Braun Büffel Official Instagram Stats & Analytics Dashboard

Braun Büffel Official Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 01:31:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký50.6N
Chú ý0
Bài viết230
Xếp hạng toàn cầu
769,622nd (Top 14.2%)
Sao điểm Nox
1.75
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.9%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
54 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Braun Büffel Official Daily Followers (1 năm gần đây)
Braun Büffel Official Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Braun Büffel Official Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Braun Büffel Official @Braun Büffel Official
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Crafting cutting-edge and innovative accessories since 1887. Shop online now: