Boyarde Art House Instagram Stats & Analytics Dashboard

Boyarde Art House Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 03:11:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký38.27N
Chú ý670
Bài viết2.05N
Xếp hạng toàn cầu
861,785th (Top 17.3%)
Sao điểm Nox
1.67
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.9%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
62 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Boyarde Art House Daily Followers (1 năm gần đây)
Boyarde Art House Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Boyarde Art House Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác