BoxLunch Instagram Stats & Analytics Dashboard

BoxLunch Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-03 15:37:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký742.6N
Chú ý1.05N
Bài viết5.25N
Xếp hạng toàn cầu
55,355th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.8%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
2.48N 102
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BoxLunch Daily Followers (1 năm gần đây)
BoxLunch Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BoxLunch Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BoxLunch @BoxLunch
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Pop Culture. Gifts. Collectibles. Every $10 you spend helps provide a meal to someone in need. Use #getsomegiveback to be featured. Shop our feed ⤵︎